Mexico in Poland's foreign policy since 2004

Authors

DOI:

https://doi.org/10.29105/pgc8.15-4

Keywords:

Bilateral relations, European Union, foreign policy, Mexico, Poland

Abstract

The aim of the article was to characterize the Polish foreign policy towards Mexico since 2004—the year of Poland's accession to the European Union (EU). For that end the official discourse and documents of successive Polish governments on their foreign policy were analyzed and the development of the Polish-Mexican relations in three areas: political, economic and sociocultural was presented. Latin America has not been among the main areas of international interest for Poland, and the Polish governments rather concentrated on the largest region’s economies. The analysis in this text shows that in the concerned period Mexico has become a key Latin American partner for Poland. That was favored by a robust and an advancing framework for EU-Mexican relations, as well as an increasing interest of Poland in the less explored, but promising markets such as Mexico and the Pacific Alliance more broadly. The challenge for Polish-Mexican relations is to foster mutual interest and ensure the continuity of the various bilateral commitments agreed in recent years.

Downloads

Download data is not yet available.

Metrics

Metrics Loading ...

Author Biography

Bartłomiej Znojek, Instituto Polaco de Asuntos Internacionales (PISM), Polonia

Licenciado en Relaciones Internacionales y en Estudios Latinoamericanos por la Universidad Jaguelónica, investigador de América Latina, Instituto Polaco de Asuntos Internacionales (PISM). Email: znojek@pism.pl ORCID: 0000-0002-7242-0069.

References

Acta final de la IV reunión de la comisión mixta de cooperación educativa y cultural entre los Estados Unidos Mexicanos y la República de Polonia. (2017). https://transparencia.sre.gob.mx/transparencia-categorias/category/388-fracc-vi-e-tratados-internacionales-celebrados-y-en-vigor-para-mexico

Agencia Nacional de Intercambio Académico – NAWA. (2020). NAWA Programmes. https://nawa.gov.pl/en/nawa-programmes

Agencia Polaca de Inversiones y Comercio – PAIH. (2017). Meksyk. Przewodnik po rynku. https://www.paih.gov.pl/files/?id_plik=31409

Agencia Polaca de Desarrollo Industrial – PARP. (2019). Program promocji o charakterze ogólnym dla przedsiębiorców – MEKSYK. https://www.parp.gov.pl/storage/grants/documents/41/PPO-Meksyk-obowizuje-od-21.02.18.pdf

ANUIES. (31 de enero de 2018). Fortalecen cooperación académica México y Polonia, Comunicado de Prensa. http://www.anuies.mx/media/docs/avisos/pdf/180201123145ANUIES+Polonia.pdf

Brudzińska, K. (mayo de 2013). Polish-Mexican Cooperation: Where Does Poland Stand? PISM Policy Paper, 12 (60). Varsovia: Instituto Polaco de Asuntos Internacionales (PISM). https://pism.pl/publications/PISM_Policy_Paper_no__12__60___Polish_Mexican_Cooperation_Where_Does_Poland_Stand_

Cámara Nacional de Comercio – KIG. (20 de junio de 2017). Seminarium: Sojusz Pacyfiku – gospodarcze wyzwanie dla Polski. https://kig.pl/relacja-seminarium-sojusz-pacyfiku-gospodarcze-wyzwanie-dla-polski-20-06-2017/

Cámara de Diputados. (2016). Polonia, socio confiable y digno en el negocio internacional: María Ávila Serna (Nota Núm. 4652). http://www5.diputados.gob.mx/index.php/esl/Comunicacion/Agencia-de-Noticias/2016/10-Octubre/20/4652-Polonia-socio-confiable-y-digno-en-el-negocio-internacional-Maria-Avila-Serna

Comisión Europea. (2020). Negotiations and agreements EU-Mexico Association Agreement EU-Mexico in your town, Factsheet: Poland. https://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/eu-mexico-trade-agreement/eu-mexico-in-your-town/poland_en.htm

Conferencia de Rectores de Universidades Polacas – KRASP. (2017). Sprawozdanie z działalności Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich za rok 2016, przedstawione przez Przewodniczącego KRASP na posiedzeniu Zgromadzenia Plenarnego KRASP w dniu 9 czerwca 2017 r. https://www.krasp.org.pl/resources/upload/dokumenty/dokumenty_ro%C5%BCne/sprawozdania/sprawozdanieza_rok_2016.pdf

Consejo de Ministros del Gobierno de Polonia. (marzo de 2012). Priorytety polskiej polityki zagranicznej 2012-2016. https://web.archive.org/web/20121221003417/http://www.msz.gov.pl/pl/polityka_zagraniczna/priorytety_polityki_zagr_2012_2016 [versión archivada de la página]

Embajada de México en Polonia. (2018). Comunicado Conjunto: México y Polonia celebran 90 años de relaciones diplomáticas. https://embamex.sre.gob.mx/polonia/index.php/avisos-importantes/146-comunicado-conjunto-mexico-y-polonia-celebran-90-anos-de-relaciones

Embajada de Polonia en México. (2020). Relacje dwustronne. Meksyk. https://www.gov.pl/web/meksyk/stosunki-dwustronne

Hinz, K. J. (elaboración). (2015). Wyzwania w polityce zagranicznej RP wobec Ameryki Łacińskiej i Karaibów 2015–2020 i po 2020 r. Varsovia: Ministerio de Asuntos Exteriores de Polonia – Departamento de las Américas. https://issuu.com/msz.gov.pl/docs/wyzwania_dla_polityki_zagranicznej__51b9f4684c6f30

Łapaj-Kucharska, J. (2020), Polityka zagraniczna Polski wobec Ameryki Łacińskiej w okresie zimnowojennym. Prace naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach nr 3915. Katowice: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. https://wydawnictwo.us.edu.pl/sites/wydawnictwo.us.edu.pl/files/wus_2020_lapaj-kucharska_polityka_zagraniczna_polski_wobec_ameryki.pdf

Łepkowski, T. (1970). Z dziejów kontaktów polsko-meksykańskich w XIX i XX w. Etnografia Polska, 14(2), 75–94.

México y Polonia estrechan asociación estratégica tras 91 años de relación. (11 de diciembre de 2019). El Economista. https://www.eleconomista.com.mx/internacionales/Mexico-y-Polonia-estrechan-asociacion-estrategica-tras-91-anos-de-relacion-20191211-0060.html

Ministerio de Fomento de Polonia. (13 de junio de 2017). Notatka nt. polsko-meksykańskiej współpracy gospodarczej. http://archiwum.miir.gov.pl/media/39377/Meksyk_13_06_2017.pdf

Ministerio de Asuntos Exteriores de Polonia. (noviembre de 2004). Strategia RP w odniesieniu do pozaeuropejskich krajów rozwijających się. Varsovia. [Documento en los recursos privados del autor, no disponible más en la página del ministerio]

Ministerio de Asuntos Exteriores de Polonia. (2012). Polska inauguruje Festiwal Cervantino. http://meksyk.msz.gov.pl/pl/wspolpraca_dwustronna/kultura/wydarzenia_kulturalne/inauguracjafic [Documento en los recursos privados del autor, no disponible más en la página del ministerio]

Ministerio de Asuntos Exteriores de Polonia. (enero de 2017). Strategia Polskiej Polityki Zagranicznej 2017-2021. https://www.gov.pl/attachment/8196524f-687b-40e6-aca8-82c53ff8e6db

Ministerio de Asuntos Exteriores de Polonia. (11 de diciembre de 2019). Polsko-meksykańskie konsultacje polityczne. https://www.gov.pl/web/dyplomacja/polsko-meksykanskie-konsultacje-polityczne

Oberda-Monkiewicz, A. (2017). Evolution of EU-Mexico relations: time for real partnership? Anuario Latinoamericano Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales, 4, 187–202. https://doi.org/10.17951/al.2017.4.187 DOI: https://doi.org/10.17951/al.2017.4.187

Oficina Central de Estadística – GUS. (varios años). Turystyka. www.stat.gov.pl

Oficina Central de Estadística – GUS. (2019). Szkoły wyższe i ich finanse w 2018 r. (Informacje statystyczne). Warszawa, Gdańsk. https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/edukacja/edukacja/szkoly-wyzsze-i-ich-finanse-w-2018-roku,2,15.html

Oficina Central de Estadística – GUS. (2020). Baza SWAID. swaid.stat.gov.pl

Oficina de Presidente de Polonia. (14 de mayo de 2004). Wizyta oficjalna Prezydenta Meksykańskich Stanów Zjednoczonych z Małżonką – śniadanie oficjalne. https://www.prezydent.pl/archiwalne-aktualnosci/rok-2004/art,256,wizyta-oficjalna-prezydenta-meksykanskich-stanow-zjednoczonych-z-malzonka-sniadanie-oficjalne.html

Oficina de Presidente de Polonia. (25 de abril de 2017). Polska chce świata zbudowanego na współpracy. https://www.prezydent.pl/aktualnosci/wypowiedzi-prezydenta-rp/wystapienia/art,197,polska-chce-swiata-zbudowanego-na-wspolpracy.html

Secretaría de Relaciones Exteriores México. (2016). Recomendaciones para el fortalecimiento de la relación entre México. Zalecenia dotyczące wzmocnienia relacji między Polską a Meksykiem. Secretaría de Relaciones Exteriores - Instituto Matías Romero. www.sre.gob.mx

Secretaría del Turismo. (2018). Compendio Estadístico del Turismo en México 2018. www.datatur.sectur.gob.mx

Sejm RP. (17 de junio de 2004a). Biuletyn z posiedzenia Komisji Spraw Zagranicznych (nr 183) (No. 3286/IV). http://orka.sejm.gov.pl/Biuletyn.nsf/31a5e0f7750d0317c1256b2900339858/4c4aa4434951d9e3c1256ec4003eb498?OpenDocument

Sejm RP. (21 stycznia 2004b). Informacja ministra spraw zagranicznych o zadaniach polskiej polityki zagranicznej w 2004 roku. Sejm RP. http://orka2.sejm.gov.pl/Debata4.nsf/118b9e577f3fceeac125746d0030d0fa/69dd0dabff098e40c1257478003daba8

Sejm RP. (29 de octubre de 2008). Biuletyn z posiedzenia Komisji Spraw Zagranicznych (nr 74) (No. 1442/VI). Varsovia: Kancelaria Sejmu - Biuro Komisji Sejmowych. http://orka.sejm.gov.pl/Biuletyn.nsf/0/F63C45DF96FFCC3DC1257504003842D9?OpenDocument

Sejm RP. (29 de marzo de 2012). Informacja Ministra Spraw Zagranicznych o założeniach polskiej polityki zagranicznej w 2012 roku. http://www.sejm.gov.pl/sejm7.nsf/wypowiedz.xsp?posiedzenie=11&dzien=2&wyp=2&view=4

Sejm RP. (10 de mayo de 2013a). Odpowiedź podsekretarza stanu w Ministerstwie Gospodarki - z upoważnienia ministra - na interpelację nr 16991 w sprawie umowy o bezcłowym handlu z Meksykańskimi Stanami Zjednoczonymi. http://www.sejm.gov.pl/sejm7.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=3EDF909C

Sejm RP. (18 de enero de 2013b). Odpowiedź podsekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych - z upoważnienia ministra - na interpelację nr 12921 w sprawie kontaktów handlowych z Meksykańskimi Stanami Zjednoczonymi. http://www.sejm.gov.pl/sejm7.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=5EC82891

Sejm RP. (2013c). Pełny zapis posiedzenia Komisji Spraw Zagranicznych (nr 100). Varsovia: Kancelaria Sejmu - Biuro Komisji Sejmowych. http://orka.sejm.gov.pl/zapisy7.nsf/0/92F964FA32C00AE9C1257BFF004AF23B/%24File/0237407.pdf

Sejm RP. (23 de abril de 2015). Informacja ministra spraw zagranicznych o zadaniach polskiej polityki zagranicznej w 2015 r. http://www.sejm.gov.pl/sejm7.nsf/wypowiedz.xsp?posiedzenie=91&dzien=2&wyp=37&view=4

Sejm RP. (29 de enero de 2016). Informacja ministra spraw zagranicznych o zadaniach polskiej polityki zagranicznej w 2016 roku. En Sprawozdanie stenograficzne z 10. posiedzenia Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 29 stycznia 2016 r. (drugi dzień obrad). http://orka2.sejm.gov.pl/StenoInter8.nsf/0/6A4CD2F71231A36FC1257F4D003FECA4/%24File/10_b_ksiazka_bis.pdf

Sejm RP. (19 de noviembre de 2017a). Dzień Ameryki Łacińskiej w Sejmie – zapowiedź. http://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/komunikat.xsp?documentId=1540F7FFB12F6E1AC12581DD002AE9A7

Sejm RP. (9 de febrero de 2017b). Informacja ministra spraw zagranicznych o zadaniach polskiej polityki zagranicznej w 2017 roku. En Sprawozdanie stenograficzne z 35. posiedzenia Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 9 lutego 2017 r. (drugi dzień obrad). http://orka2.sejm.gov.pl/StenoInter8.nsf/0/8E7E4FB126949A76C12580C3000D81A5/%24File/35_b_ksiazka_bis.pdf

Sejm RP. (6 de junio 2018). Pełny zapis posiedzenia Komisji Spraw Zagranicznych (nr 111). Varsovia: Kancelaria Sejmu - Biuro Komisji Sejmowych. http://orka.sejm.gov.pl/zapisy8.nsf/0/E77D04EFD16E711CC12582AB004B9E91/%24File/0319808.pdf

Sejm RP. (9 de setiembre de 2019a). II Dzień Ameryki Łacińskiej w Sejmie. Zapowiedź (11 września). https://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/komunikat.xsp?documentId=75D8B485378D9D16C12584700044605A

Sejm RP. (14 de marzo de 2019b). Informacja ministra spraw zagranicznych o zadaniach polskiej polityki zagranicznej w 2019 roku. Sejm RP. http://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/wypowiedz.xsp?posiedzenie=78&dzien=2&wyp=3&view=4

Senado de la República. (2016). Visita de trabajo de una delegación del Senado de la República a la Federación Rusa, Finlandia, Polonia y Georgia (Informe, Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques). http://transparencia.senado.gob.mx/obligaciones/LGART70/FRAC-IX/CI-16-044-SEN03_INF.pdf

Senado de la República. (25 de abril de 2017). Visita del señor Andrzej Duda, presidente de La República de Polonia. Diario de los Debates, LXIII Legislatura, Año II, Sesión núm. 28. https://www.senado.gob.mx/64/diario_de_los_debates/documento/2901

Skorupska, A., & Znojek, B. (2 de octubre de 2017). The Local Government Dimension of Relations between Poland and Latin America. Biuletyn PISM. Varsovia: Instituto Polaco de Asuntos Internacionales (PISM). https://www.pism.pl/publications/The_Local_Government_Dimension_of_Relations_between_Poland_and_Latin_America

Smolana, K. (2018). Polska i Meksyk na przestrzeni dziejów widziane z perspektywy misji dyplomatycznej/Polonia y México a lo largo de la historia: una perspectiva de la misión diplomática polaca. (E. Kwiatkowska-Faryś, traducción). México: Secretaría de Relaciones Exteriores, Instituto Matías Romero. https://issuu.com/embajadadepoloniaenmexico/docs/polonia-me_xico-final_web

Valdés-Ugalde, J. L., & Tigau, C. (2009). Beyond Politics: Cultural Connections Among Mexico, Romania and Poland. Voices of Mexico, January-April (84), 75–78. www.revistascisan.unam.mx/Voices/

Wojna, B. (2006). Polska polityka wobec Ameryki Łacińskiej i Karaibów – bilans i możliwości rozwoju stosunków z perspektywy członkostwa w Unii Europejskiej. Polski Przegląd Dyplomatyczny, 4 (32), 49-65. Varsovia: Instituto Polaco de Asuntos Internacionales (PISM).

Znojek, B. (2018). Ameryka Łacińska w polityce zagranicznej Polski od 2004 r. En Rocznik Polskiej Polityki Zagranicznej 2017. Varsovia: Instituto Polaco de Asuntos Internacionales (PISM).

Znojek, B. (29 de enero de 2020). The Course of Changes in Mexican Foreign Policy. Bulletin PISM. Varsovia: Instituto Polaco de Asuntos Internacionales (PISM). https://www.pism.pl/publications/The_Course_of_Changes_in_Mexican_Foreign_Policy

Published

2021-11-15

How to Cite

Znojek, B. (2021). Mexico in Poland’s foreign policy since 2004. Política, Globalidad Y Ciudadanía, 8(15), 68–91. https://doi.org/10.29105/pgc8.15-4